عسل گون

  • نام فروشگاه:  سمیز
  • توضیحات محصول:
  • قیمت: 850,000 ریال
  • قیمت به حروف:     ( هشتصد و پنجاه هزار ریال )
  •     1
  • bag
  • افزودن کالا به سبد خرید
تفاوت پلو و چلو

  

پلو و چلو از غذاهای اصیل ایرانی است که باید در طبخ آنها دقت و سلیقه کافی به کار برد، منظور از چلو ، برنج ساده ای است که با خورش صرف می شود، ولی پلو برنجی است که ساده نبوده با گوشت و مرغ و انواع سبزی ها تهیه می شود ، مانند شیرین پلو ، رشته پلو ، باقالی پلو و ...

تهیه یک پلو یا چلوی خوب هنر است و سلیقه یک کدبانوی ایرانی است پس لازم است برای تهیه پلو و چلوی با کیفیت به نکات زیر توجه نمایید. 

 

دوستان محترم جهت سفارشش برنج از طریق سایت و ثبت فاکتور اقدام نمایید 

سمیز: حس خوب زندگی

  

  

پلو و چلو از غذاهای اصیل ایرانی است که باید در طبخ آنها دقت و سلیقه کافی به کار برد، منظور از چلو ، برنج ساده ای است که با خورش صرف می شود، ولی پلو برنجی است که ساده نبوده با گوشت و مرغ و انواع سبزی ها تهیه می شود ، مانند شیرین پلو ، رشته پلو ، باقالی پلو و ...

تهیه یک پلو یا چلوی خوب هنر است و سلیقه یک کدبانوی ایرانی است پس لازم است برای تهیه پلو و چلوی با کیفیت به نکات زیر توجه نمایید. 

 

دوستان محترم جهت سفارشش برنج از طریق سایت و ثبت فاکتور اقدام نمایید 

سمیز: حس خوب زندگی

  

بالا