برنج کشت دوم بینام

  • نام فروشگاه:  سمیز
  • توضیحات محصول:
  • این برنج پخت بهتری از طارم دارد و از نظر ری کشیدن نیز در وضعیت بهتری از برنج طارم است
  • قیمت: 2,350,000 ریال
  • قیمت به حروف:     ( دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال )
  •     1
  • bag
  • افزودن کالا به سبد خرید
    بالا